Vingespenn

35–40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden ved ytre Oslofjord og langs Sørlandskysten vest til Kristiansand. Funnet noen få ganger i Akershus.

Unge stadier

Larven lever først på eik (Quercus), deretter på urter.

Flyvetid

Oktober - mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I eikeskog.