Vingespenn

34–40 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de østligste og nordligste delene.

Utbredelse i Norge

Sjelden langs kysten fra Lindesnes til Sotra utenfor Bergen.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Larve

På ulike urter.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

På kystlyngheier og sandstrender.