Vingespenn

32-42 mm.

Totalutbredelse

Europa, østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig nord til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever i rotstokken til ulike planter, spesielt enfrøbladete.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

På fuktige enger, sumper og strender.