Vingespenn

31-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kypros.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge til litt nord for Oslofjorden og sørlige deler av Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), av og til andre løvtrær. I de siste stadiene går larven ned på bakken og spiser ulike urter.

Flyvetid

September - medio oktober.

Økologi

I eikeskog.