Vingespenn

37-41 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Midtøsten.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Arendal. Hyppigheten svinger.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På tørre og åpne steder, gjerne med bevoksning av kratt.