Vingespenn

33-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Korea og Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever mellom røttene av ulike urter. Den trekker bladene den spiser ned til tilholdsstedet.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

På åpne biotoper, ofte i hager og ved dyrket mark.