Vingespenn

34-42 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Storbritannia og fjellområder i Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig i indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge og i Nord-Norge. Sjelden i kystnære lavlandsstrøk i den sørligste delen av landet.

Unge stadier

Som vertsplanter for larven nevnes dvergbjørk, krekling og melbær, men den kan sikkert også leve på flere andre planter.

Flyvetid

Medio juli - medio august. Mest i partallsår.

Økologi

I barskog, i bjørkebeltet, og i fjellet til over tregrensen.