Vingespenn

34-41 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Dovre. På Vestlandet nord til Karmøy i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i sanden/grusen om dagen.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På grus og sandflater.