Vingespenn

30-40 mm.

Totalutbredelse

Subtropiske og tropiske strøk i hele den gamle verden, Midt-Østen og Sør-Europa. Immigrant i Nord- og Mellom-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten importeres av og til i larvestadiet med grønnsaker som paprika og tomater. Under en sterk migrasjonsbølge i 2006 ble arten funnet på friland flere steder i Norge: Nøtterøy i Vestfold, Arendal i Aust-Agder, Lista og Kristiansand i Vest-Agder samt Karmøy i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

April - oktober.

Økologi

Migrerende eksemplarer kan dukke opp i ulike biotoper.