Vingespenn

28-40 mm.

Kjennetegn

Svært lik kryptisk taigafly. Ved å pensle bort skjell og hår på hannens bakkroppsspiss, vil de ytre deler av kjønnsorganene blottlegges. Hos kryptisk taigafly har valven to utspring av nesten samme størrelse. Hos spinkelt taigafly er det nedre utspringet tydelig mindre enn det øvre.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Sibir, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig lokal og sjelden fra det nordlige Oppland til Finnmark. Den unngår kysten.

Unge stadier

Ved klekning aksepterer larven blåbær.

Flyvetid

Juli - primo august. De fleste funn er gjort i partallsår.

Økologi

I høyereliggende barskog og fjellbjørkeskog.