Vingespenn

35-42 mm.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia, Kaukasus og Turkmenistan.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på Vestlandet fra Boknafjorden til Gloppen i Sogn og Fjordane. Dessuten en isolert forekomst like vest for Oslo i Drammen, Lier og Asker.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

I skogbryn og åpen skog.