Vingespenn

38-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til sentrale deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på urter og busker, blant annet Rubus (bringebær og bjørnebær).

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

I løv- og blandingsskog og kratt.