Vingespenn

34-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Libanon og Syria.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden i Oslofjordområdet, på Sørlandet og Vestlandet nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

August.

Økologi

På lyngheier, berg og furumoer.