Vingespenn

35-40 mm.

Kjennetegn

Framvinge uten svart rotstrek.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover gjennom Russland til Korea og Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i midtre og nordlige deler av Gudbrandsdalen og i Ottadalen. Funnet sporadisk lenger sør på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

August.

Økologi

På tørre steder, gjerne på sand.