Vingespenn

28-39 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra lengst i sør. Kaukasus, Tibet, gjennom Russland til Kamtsjatka, Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I og ved skog, også i bjørkebeltet i fjellet.