Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til den sibirske Stillehavskyst.

Utbredelse i Norge

Utbredt nord til Ørland i Sør-Trøndelag. Sjelden på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Ingen funn fra Østfold og Vestfold.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

I åpen skog og lysninger.