Vingespenn

34-42 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Altaj i Sibir.

Utbredelse i Norge

Sjelden langs Sørlandskysten vest til Kristiansand og langs Oslofjorden. Imidlertid har arten vært tallrik på enkelte lokaliteter. Første funn i Norge fra 1970.

Unge stadier

Larven lever i nedre del av stengelen til borre (Arctium) og tistler (Cirsium, Carduus), av og til andre storvokste urter.

Flyvetid

Medio august - september.

Økologi

På ulike åpne biotoper, også dyrket mark.