Vingespenn

33-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Iran, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Juni - august.

Økologi

I mange ulike biotoper bortsett fra tett skog.