Vingespenn

22-25 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Siden 1999 funnet på et par lokaliteter i Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever i stråene av ryllsiv.

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

På våte steder nær kysten.