Vingespenn

41–43 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika, Kaukasus og Irak. Finnes i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Funnet på Utsira i Hordaland i 2013 og 2016. Funnene kan skyldes trekk, men arten er også i ekspansjon nordover.

Unge stadier

Larven lever på ask.

Flyvetid

September - medio mai. Overvintrer som imago.

Økologi

I skogkanter og åpen skog med ask.