Vingespenn

31-35 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, nordlige deler av Sør-Europa, Lilleasia og Kaukasus, øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på perikum (Hypericum).

Flyvetid

Juni - juli. En fåtallig 2. generasjon kan opptre i august - september.

Økologi

På enger, lysninger og veikanter.