Vingespenn

41-50 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa inkludert Island og Svalbard, Grønland, Sibir og det nordlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i høyfjellet i Sør-Norge. Noen få funn i Nord-Norge, nordligst i Bardu i indre Troms.

Unge stadier

Larvestadiet er ukjent i Norden, men i likhet med slektens øvrige arter lever larven høyst sannsynlig på gress.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

På fjellhei i bjørkebeltet og høyere.