Vingespenn

39–43 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Medio august - september.

Økologi

I åpen løvskog.