Vingespenn

40–46 mm.

Totalutbredelse

Vest- og Sør-Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Irak og Iran. Ikke i Sverige og sjelden gjest i Danmark.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig fra Kristiansand i sør til Hemne i Sør-Trøndelag i nord. Bare i vest.

Unge stadier

Larven lever før overvintringen på urter, etter overvintringen på knopper og blad av løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo august - primo oktober.

Økologi

I ulike åpne biotoper, i hager og åpen skog.