Vingespenn

30-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Midtøsten. Finnes i Danmark og Sverige, der den er utbredt nord til Stockholms-området.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I eikeskog.