Vingespenn

29-33 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på den sørlige delen av Østlandet, på Sørlandet, og i den sørlige delen av Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), bøk og andre løvtrær.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I løvskog, ved skogbryn og i hager.