Vingespenn

35-42 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På tørre og varme lokaliteter nær kysten.