Vingespenn

28-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Syria og Irak, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Nord til Lierne i Nord-Trøndelag. Svært vanlig i den sørlige delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær. Larvene kan også ete andre sommerfugllarver.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I skog og kratt, parker og hager.