Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Nordlige deler av Fennoskandia, europeisk Russland og Sibir, i Sibir også på isolerte fjellkjeder i sør. I Nord-Amerika i Alaska og Canada.

Utbredelse i Norge

I indre Troms og i Karasjok, Porsanger og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk, molte, blokkebær, ulike vier-arter (Salix), og sannsynligvis flere andre planter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

På myr og fuktig fjellhei fra øvre del av barskogsonen til over tregrensen.