Vingespenn

21-29 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Japan. Utbredt i Sør-Sverige og Danmark.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge, i Kristiansand i Vest-Agder i 2016.

Unge stadier

Larven lever på lav på stammer av løvtrær, men kan også spise vissent løv og gress.

Flyvetid

Medio juni - august.

Økologi

I løvskog.