Vingespenn

22-28 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Mjøs-området. På Vestlandet kjent fra indre Hordaland og indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på kjuker, spesielt knuskkjuke, også i sopphyfene i morkent tre og på lav på trestammer.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I skog, særlig eldre skog der det er rikelig med død ved.