Vingespenn

49-55 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Nord-Europa og nordøstlige deler av Mellom-Europa, østover helt til russisk Fjerne Østen, dessuten Mongolia og Tibet. Kjent fra mange lokaliteter i Sør-Sverige, særlig i østlige deler.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på ulike Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

På fuktige steder med kratt av selje eller vier (Salix).