Vingespenn

Hann 26-32 mm., hunn 18-23 mm.

Kjennetegn

Skilles fra bøkelavspinner bl.a. ved å ha bredere vinger, senere flyvetid og et annet habitat.

Totalutbredelse

I Europa i to atskilte områder: Nord-Europa inklusive nordlige deler av europeisk Russland, og Alpene.

Utbredelse i Norge

Spredt og sjelden i Sør-Norge fra Bygland i Aust-Agder til Vågå i det nordlige Oppland.

Unge stadier

Larven lever på ulike arter av lav på stein eller kvister. I Norge er det gjort observasjoner som tyder på at einerlav kan være vert.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

I eldre fuktig og lavrik skog og på furubevokst myr. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.