Vingespenn

35-40 mm.

Kjennetegn

Nyremerket er delt, og framvingens ribber er lyse. Den tidlige flyvetiden skiller arten fra augustvikkefly.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de sørligste og vestligste delene. Mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Østlandet og på Sørlandet vest til Arendal. På Vestlandet kun i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på fuglevikke.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På tørre og varme enger, spesielt på kalkgrunn.