Vingespenn

26-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Asia og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Juni - primo august. I nord juli.

Økologi

I de fleste litt åpne biotoper, også i fjellet. Larvene finnes ofte tidlig om våren oppå snøen.