Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig fra Oslofjorden til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av eik (Quercus), Salix-arter (selje, vier, pil), or (Alnus) og bringebær.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.