Vingespenn

31-39 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Stillehavskysten i Sibir. Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Troms.

Unge stadier

Larven lever på nesle (Urtica).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I hager og kratt der det vokser nesle.