Vingespenn

82-93 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet over hele landet men er bare vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Utenfor kjerneområdet i sør finnes arten bare enkelte år, og dette skjer fordi arten ekspanderer i gunstige perioder.

Unge stadier

Larven lever på osp.

Flyvetid

Medio august - primo oktober.

Økologi

I skog og ved skogkanter der det vokser osp.