Vingespenn

30-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Kina, Korea og Japan. Den finnes også i det nordøstlige Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og på bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I skoglysninger, på myrkanter og på hogstflater. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.