Vingespenn

24-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til Mongolia og Bajkal.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær, føllblom og mose.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På våte enger og skoglysninger, på myr og lynghei.