Vingespenn

27-35 mm.

Kjennetegn

Den gule halskragen er grå på midten. I hvile holdes vingene flatt ned mot underlaget.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Bajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge nord til Romsdalen. Mangler i ytre strøk på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og lav på trær og steiner.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På alle biotoper der det finnes lav.