Vingespenn

23-32 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til russisk Fjerne Østen og Japan.

Utbredelse i Norge

Funnet fire ganger på Sørlandskysten fra Risør i øst til Lista i vest. Disse funnene skyldes sannsynligvis trekk fra Danmark.

Unge stadier

Larven lever på grønnalger og ulike lavarter som vokser på trestammer.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I fuktig løvskog, gjerne oresumpskog.