Vingespenn

58-64 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Funnet noen få ganger langs kysten av Øst- og Sørlandet, første gang i Vestby i Akershus i 2005. Det er sannsynlig at arten vil etablere seg i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo juli - august.

Økologi

I eikeskog.