Dendronotus frondosus er en art med smal kropp, og med stor variasjon i fargemønstre. Det gjør at den er vanskelig å skille fra nærstående arter. Den vanligvis brunspraglete arten lever på grunt vann i fjæra og ned i tareskogen.

Kjennetegn

Dendronotus frondosus er langstrakt med smal kropp, og kan bli opptil 50 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 4–7 forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire, som har 4–5 forgrenede utvekster på kanten som er like lange. Rinoforene er lamellate, med 6–12 lameller. Kroppen har opptil 5–7 par gjeller langs kanten på hver side. Gjellene har kort stilk, de er noe forgrenet og noen av disse grenene er igjen forgrenet med spisser.

Kroppen er ofte spraglete eller marmorert brunlig til rødbrun, med små hvite eller gule flekker. Hvite gjennomskinnelige individer finnes også. Huden er tynn og gjennomskinnelig slik at indre organer synes gjennom der det ikke er kraftig pigmentering.

Utbredelse

Arten er funnet på begge sider av Nord-Atlanteren, også i Barentshavet, men den strekker seg ikke inn i arktiske områder. Den er vanlig på grunt vann langs hele norskekysten.

Dendronotus frondosus funnet på tare ved Ellingholmen i Mandal, Vest-Agder.

Levesett

Arten lever i fjæra og i tareskogen, men observeres også i områder med sedimentbunn, ned til dyp på 25–30 m. Den spiser hydrozoer, og er funnet på en rekke ulike arter byttedyr blant hydrozoene.

Forvekslingsarter

Tre arter Dendronotus, som alle er vanlige langs kysten, har ytre morfologiske karakterer som overlapper med hverandre; D. frondosus, D. lacteus og D. europaeus. De ytre karakterene som vanligvis brukes til identifikasjon, overlapper så mye at også eksperter på nakensnegler har vanskeligheter med å skille artene i felt, og fra bilder.

Det er mulig å få noe hjelp til identifikasjon fra ytre karaktertrekk, men det er altså viktig å huske at bredden i variasjon er så stor at den overlapper med de to andre artene. Dendronotus frondosus blir ikke større enn 50 mm, mens både D. lacteus og D. europaeus kan bli minst dobbelt så store. Hos D. europaeus er de andre og tredje forgreningene på gjellene lange og spisse, arten ser mer buskete ut. Den storvokste D. lacteus er hovedsakelig lys i fargen med en ikke gjennomsiktig hud, og har kort og butte forgreninger på gjellene. D. frondosus har oftest brunspraglete pigmentering, og har gjennomskinnelig hud. Det er all grunn til å være forsiktig med å sette navn på disse artene når vi finner individer.

Dendronotus frondosus er også lik D. keatleyae. D. keatleyae har godt markerte tydelige hvite, til dels matt hvite, tupper på gjellene på ryggen, og noen få små hvite eller gulhvite pigmentflekker på kroppen. Begge deler mangler hos D. frondosus. Artene kan finnes på samme sted.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet frondosus kommer fra latin og betyr "løvrik" og viser til forgreningen av gjellene på ryggen.  

Kommentarer

Arten er nylig revidert med en formell rebeskrivelse. I tillegg er avgrensninger gjort i vår forståelse av arten ved beskrivelse og revisjon av forvekslingsarter. Før dette, er arten rapportert fra hele verden, og flere navn har vært synonymisert med D. frondosus. Revisjonene har gitt ny og oppdatert kunnskap, men i tidligere litteratur kan arten være blandet sammen med andre arter. Det betyr at rapporter om funn av Dendronotus frondosus, og dermed hvor arten har sin utbredelse før 2015, må sjekkes på nytt. Gjeldene kunnskap viser at arten kun er utbredt i det nordlige Atlanterhavet.

Kilder

Ekimova I, Korshunova T, Schepetov D, Neretina T, Sanamyan N og Martynov A (2015). Integrative systematics of northern and Arctic nudibranchs of the genus Dendronotus (Mollusca, Gastropoda), with descriptions of three new species. Zoological Journal of the Linnean Society 173(4): 841–886. https://doi.org/10.1111/zoj.12214

Evertsen J (2023). Dendronotus frondosus – trillingen som ingen klarer å artsbestemme. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2023/03/29/dendronotus-frondosus-trillingen-som-ingen-klarer-a-artsbestemme/ Hentet 24. april 2023.

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Korshunova T, Martynov A, Bakken T og Picton B (2017). External diversity is restrained by internal conservatism: New nudibranch mollusc contributes to the cryptic species problem. Zoologica Scripta 46(6): 683–692. https://doi.org/10.1111/zsc.12253

 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus frondosus (Ascanius, 1774). www.artsdatabanken.no/Pages/326002. Nedlastet <dag/måned/år>.