Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Diaphoreolis Iredale & O'Donoghue, 1923. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313440. Nedlastet <dag/måned/år>