A

Aeolid: Aeolid er et eldre taksonomisk uttrykk for nakensnegler med cerata.

Analpapill: Hos doridide nakensnegler er fordøyelsessystemet satt i kroppens midtlinje. Anus ender opp i en analpapill som er omkranset av gjellebusken i bakkant av kroppens ryggside.

Arminid: Arminid er en eldre taksonomisk samlebetegnelse på alle nakensnegler som hverken er doride eller aeolide.

B

Bentisk: Bentisk betyr bunnlevende, og er en betegnelse på alle dyr og planter som lever på havbunnen.

C

Ceratum: Ceratum (pl. cerata) kommer fra det greske ordet keration som betyr horn, og er et ord som brukes om de lange og fingerformede utvekstene på ryggsiden hos cladobranche nakensnegler. Cerata fungerer både som en slags gjeller og kan også ha tarmkanaler med cnidosekker.

Cladobranch snegle: arter i den systematiske gruppa Cladobranchia.

Cnidosekk: Cnidosekk (neslesekk) er en beholder ytterst i ceratum hos cladobranche nakensnegler. Her oppbevarer nakensneglene nesleceller fra nesledyrene de spiser på til eget forsvar.

D

Direkte utvikling: Larvestadier hos nakensnegler der larvene utvikler seg direkte til bunnlevende snegler etter klekking.

Doridid: Doridid er et uttrykk for nakensnegler med gjellebusk i den systematiske gruppa Dordina.

Dorsal: Dorsal betyr overside.

E

Eggstreng: Nakensnegler legger egg i ulike former for ansamlinger kalt eggstrenger.

F

Fot: På undersiden (den ventrale siden) av kroppen til nakensnegler sitter en muskulær fot som brukes til bevegelse (kryping), feste, graving eller næringsfangst.

Fothyrno: Fothyrno (propodium, engelsk footcorners) er det norske ordet for de ytre utstikkende delene av fremfoten hos del nakensnegler. Ordet ble gitt på norsk av Paul Løyning da han skrev om norske nakensnegler på nynorsk i 1922.

G

Gjellebusk: Gjellebusken er en ring med gjeller som sitter på ryggsiden hos doridide nakensnegler.

Gjeller: Gjeller er respirasjonsorgan for gassutveksling i vann. Se gjellebusk og cerata.

H

Hermafroditt: Hermafroditt (tvekjønnet) betyr å ha begge kjønn. Alle nakensnegler har både hunnlige og hannlige kjønnsorgan og reproduserer ved å utveksle sperm.

Hydroider: Hydroider er det bunnlevende stadiet til hydrozoer (Hydrozoa), er en gruppe nesledyr der polyppen vokser på en tynn stilk. Hydrozoene danner hovedsakelig grupper av fastsittende kolonier på hardbunn eller alger.
I

J

K

Kalkspikler: Kalkspikler er mikroskopiske nåler av kalk som vi finner i kappa og i kappetuberklene hos en del grupper med nakensnegler.

Kappe: kappe (mantel) er et ytre hudlag (vevshinne) hos snegler som beskytter ryggsiden som et skjold.

Kappetuberkel: korte papiller som vokser ut fra kappa hos doridide nakensnegler.

Karophyllide kappetuberkler: sensoriske kappetuberkler hos enkelte doride nakensnegler som er omringet av utstående kalkspikler. Spiklene kan danne en stjerneform som hos Rostanga, eller stå rett opp som en krone som hos Jorunna. Det greske ordet carophylla betyr bladformet nøtt, og ble av botanikkere brukt om planten kryddernellik. Formen på en tørket kryddernellik ligner veldig på karophyllide tuberkler. 

Karunkel: karunkelen er et kjemosensorisk organ plassert på hodet midt mellom rinoforene hos enkelte nakensnegler. Formet som en tykk og foldet hudlapp.

Kjemosensorisk: Kjemosensoriske organer (som rinofor og karunkel hos nakensnegler) har kjemoreseptorer som fanger opp kjemiske signaler, som lukt og smak, og omdanner dem til et signal til hjernen.

L

Lamellat: Lamellat betyr skiveformet. Flere grupper av nakensnegler har skiveformede utvekster på rinoforene.

Lecithotrofe larver: Larvestadier hos nakensnegler som ikke nødvendigvis er avhengige av å spise før de går over i et stadium der de kan bunnslå.

Lomme: Lommer forekommer som rinoforlommer eller gjellebusklommer hos en del grupper doridide nakensnegler. Dette er hulrom i kappa som rinoforer eller gjellebusk kan trekkes inn i (cryptobranchiat).

M

Mosdyr: Mosdyr (Bryozoa) er en gruppe lofoforate bunndyr som danner fastsittende kolonier på hardbunn og alger.

Munnslør: Munnsløret (oralt slør) er en teppelignende utvekst foran på hodet over munnen hos enkelte grupper av nakensnegler.

Munntentakler: Munntentaklene (orale tentakler) er kjemosensoriske tentakler som vokser ut ved munnen hos nakensnegler.

N

Nesleceller: En neslecelle (nematocyst) er en spesialisert celle vi finner hos nesledyr. Neslecellene inneholder ofte giftstoffer eller andre stoffer som har bedøvende virkning, og brukes hos nesledyr for å fange byttedyr og som forsvar.

Nesledyr: Nesledyr er en egen dyregruppe som omfatter arter som har nesleceller, slik som koraller, hydrozoer, anemoner og maneter.

Neslesekk: Cnidosekk er en beholder ytterst i ceratum hos cladobranche nakensnegler. Her oppbevarer nakensneglene nesleceller fra nesledyrene de spiser på til eget forsvar.

O

P

Pelagisk: Pelagisk er en betegnelse på dyr og alger som lever i de frie vannmasser.

Pedunkulat: Pedunkulat betyr stilkformet. Hos enkelte arter av nakensnegler kan cerata være festet i en felles basis (pedunkel) på kappa.

Planktotrofe larver: larvestadier hos nakensnegler som er avhengige av å spise i det pelgiske larvestadiet før de går over i et stadium der de kan bunnslå.

Q

R

Radula: Radula heter på norsk raspetunge. Det kommer fra det latinske ordet radere og betyr å skrape. Alle nakensneglene har en raspetunge som består av kitintenner som danner en lang rekke og peker bakover, og som brukes til å skrape, rive eller kutte spiselig materiale.

Raspetunge: se radula.

Rinoforer: Rinoforene (rhinophor) er kjemosensoriske hodetentakler. Rhino kommer fra gresk og betyr nese, phore kommer fra latin og betyr å bære.

Rinoforslire: hos enkelte grupper av nakensnegler er basis av rinoforen beskyttet av en hylseformet utvekst fra kappa kalt en rinoforslire.

Rygglist: Hos enkelte cladobranche arter av nakensnegler vokser kanten på ryggen ut til en mer eller mindre tydelig rygglist (notal edge) som også kan være basis for cerata.

S

Slire: se rinoforslire.

Spikler: se kalkspikler.

Svamp: Svamper (Porifera) er en egen dyregruppe.

Svelghode: svelghodet er en muskelknute i munndelen hos nakensnegler som inneholder raspetunga og kjevene.

T

Tarmkanal: Tarmkanaler (tarmkjertel, hepatopancreas) er utstikkere fra fordøyelseskanalen hos nakensnegler som går inn i cerata. Disse fungerer som tarm, lever og bukspyttkjertel i ett.

Tentakel: Tentakler er lange og bevegelige utvekster på kroppen som har sensoriske egenskaper. Hos nakensnegler er dette som regel rinoforer og munntentakler.

Tuberkel: En tuberkel er en kort utvekst og kommer fra den latinske betydningen for vorte. Se kappetuberkel.

U

V

Ventral: Ventral betyr underside.
W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å