Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Echinocorambe Valdes & Bouchet, 1998. www.artsdatabanken.no/Pages/329223. Nedlastet <dag/måned/år>