Bilde hentet fra den originale beskrivelsen av arten. 

Dendronotus keatleyae er en langstrakt art, med tydelige hvite tupper på gjellene. Den kan være vanskelig å skille fra nærstående arter. Det antas at arten har langt større utbredelse enn det som er kjent så langt.

Kjennetegn

Dendronotus keatleyae har en langstrakt smal kropp, og kan bli opptil 35 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 5–6 forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire, som har opptil 6 forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate, med 11–14 lameller. Kroppen har opptil 7 par gjeller langs kanten på ryggen. Gjellene har lang stilk, de er noe forgrenet og noen av disse grenene er igjen forgrenet med korte spisser.

Kroppen er delvis gjennomsiktig til gråbrun, oftest med små hvite eller gulaktige flekker. Tuppen av gjellene er dekket med nærmest matt hvitt pigment. Gjennom huden er indre organer synlig, spesielt den forgrenete tarmkanalen.

Dendronotus keatleyae har tydelige hvite markeringer på tuppen av forgreningene i gjellene langs ryggen, og ofte små flekker hvit pigmentering på kroppen. 

Utbredelse

Arten er foreløpig bare funnet på Ørlandet ytterst i Trondheimsfjorden og i Portrush i Nord-Irland. Det er også gjort to funn i Nordsjøen. I den originale beskrivelsen angis den norske utbredelsen å være fra Ørlandet til Oslofjorden, noe som er basert på bilder av arten undervannsfotografer har delt.

Levesett

Lite er kjent om artens levesett. Den finnes vanligvis like nedenfor fjæremålet og er assosiert med hydrozoer. I den originale beskrivelsen nevnes artene Abietinaria abietina, Sertularia argentea, Thuiaria thuja og Hydrallmania falcata.

Foreløpig er det ikke kjent hvordan eggmassen til denne arten ser ut. Andre Dendronotus-arter legger en lang og relativt tynn eggstreng i en uryddig klase, gjerne på føden.

Kommentarer

Arten er nylig beskrevet så vi forventer mer kunnskap om biologi og utbredelse når flere funn kommer. Dette er en art flere undervannsfotografer tidligere har publisert bilder av i sosiale medier. Da er funnene enten omtalt som D. frondosus eller det er stilt spørsmål ved om det er en annen art. Dette er altså en art som har hatt en viss oppmerksomhet ved at den skiller seg noe fra andre Dendrontus-arter. Her vil det nok raskt komme mange funn ved å undersøke bildearkiver.

Forvekslingsarter

Dendronotus keatleyae er mest lik D. frondosus. Vi kan skille artene ved at D. keatleyae har godt markerte tydelige hvite, til dels matt hvite, tupper på gjellene på ryggen, og noen få små hvite eller gulhvite pigmentflekker på kroppen. Begge deler mangler hos D. frondosus. Artene kan finnes på samme sted.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der ordene dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet keatleyae er gitt til ære for dykker Libby Keatley, som fant arten i Portrush i Nord-Irland i 2021.

Kilder

Bakken T (2023). To nye arter Dendronotus fra Norge. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2023/04/04/to-nye-arter-dendronotus-fra-norge/ Hentet 24. april 2023.

Korshunova T, Grøtan VV, Johnson KB, Bakken T, Picton BE og Martynov A (2003). Similar ones are not related and vice versa - new Dendronotus taxa (Nudibranchia: Dendronotidae) from the North Atlantic Ocean provide a platform for discussion of global marine biodiversity patterns. Diversity 15(4): 504. https://doi.org/10.3390/d15040504

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus keatleyae Korshunova, Grøtan, Johnson, Bakken, Picton & Martynov, 2023. www.artsdatabanken.no/Pages/343057. Nedlastet <dag/måned/år>.