Dendronotus elegans har jevn lys oransje til rosa farge over hele kroppen. Det er en uvanlig art med arktisk utbredelse.

Kjennetegn

Dendronotus elegans har en relativt smal kropp som kan bli opptil 110 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 6–9 forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire som har 5–6 forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate med 8–23 lameller. Kroppen har 5–10 par gjeller langs kanten på hver side. Gjellene har kort stilk, de er forgrenet der de lengste grenene igjen er forgrenet med korte spisser.

Kroppen er ugjennomsiktig med jevn oransje, blekt rosa eller beige farge. Gjellene kan ha hvit pigmentering på grenspissene.

Utbredelse

Arten er funnet nord på den amerikanske østkysten, i Barentshavet, Kvitsjøen og Laptevhavet. Det er gjort ett funn på dypt vann (110 m) i Sverige. I Norge er den kun funnet ved Bjørnøya og på Svalbard, dypere enn 40 m.

Levesett

Arten lever på hardbunn og spiser hydrozoer. Biologien til arten er dårlig kjent.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med ensfargede individer av Dendronotus lacteus og D. frondosus. Hos D. elegans er forgreningene på gjellene spisse, mens de er butte hos de to andre artene.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet elegans kommer fra latin og betyr elegant.

Kommentarer

Denne arten ble tidligere forvekslet med Dendronotus dalli, og også vært synonymisert med denne. Revisjoner av artene har vist D. dalli er en art med utbredelse begrenset til nordlige områder i Stillehavet, mens D. elegans har sin utbredelse i Arktiske områder øst i Nord-Amerika og østover til Laptevhavet.

Kilder

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus elegans A. E. Verrill, 1880. www.artsdatabanken.no/Pages/326000. Nedlastet <dag/måned/år>