Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Janolidae. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311078. Nedlastet <dag/måned/år>.